NPP Vàng, hoa hậu Orenji Võ Hải Kiều – Nghệ An

NPP Vàng, hoa hậu Orenji  Võ Hải Kiều

Tên thật  Võ Hải Kiều
Nghệ danh  Võ Hải Kiều
Điện thoại  098.217.3207
Link facebook https://www.facebook.com/haikieu.2015
Khu vực Cửa Lò, Nghệ An, Miền Trung
Bắt đầu Tháng 9/2019
Thành tích nổi bật Nhà phân phối vàng 2020, 2021, 2022

Nhắn tin để đặt hàng, Orenji sẽ liên lạc lại