Pháp lý công ty

Đăng ký kinh doanh Hà Nội

Trụ sở Hà nội

Đăng ký kinh doanh Nghệ An

Cơ sở sản xuất Nghệ An

1. Đăng ký sản xuất - Vinh

Đủ điều kiện sản xuất

1.Chứng nhận mã vạch 893.851.8570

Chứng nhận mã vạch quốc gia

sản phẩm Orenji

LAU SÀN

Cơ sở sản xuất Nghệ An

Cơ sở sản xuất Nghệ An

ĐUỔI MUỖI

9.Đuổi Muỗi an toàn

Cơ sở sản xuất Nghệ An

ĐA NĂNG CAM, BẠC HÀ, QUẾ

ĐA NĂNG CAM, QUẾ, BẠC HÀ

5.Đa năng Bạc Hà - An Toàn

Đa năng Bạc Hà an toàn

5.Đa năng Bạc Hà - Kháng khuẩn

Đa năng Bạc Hà kháng khuẩn

6.Đa năng Quế - an toàn

Đa năng Quế an toàn

6.Đa năng Quế - diệt khuẩn

Đa năng Bạc Hà kháng khuẩn

Đa năng Cam bếp

Đa năng Cam an toàn

 

SẢN PHẨM OCLEAN

Oclean bao gồm nước giặt và nước rửa chén bát

13.OClean Nước Giặt 1

Nước giặt 1

13.OClean Nước Giặt 2

Nước giặt 2

7. Rửa bát an toàn OClean

Nước rửa chén không kích ứng

Nước giặt 2

Chai nano khói

Chai nano khói

nước rửa tay khô + Nano khói

Nước rửa tay khô Orenji

15.3.Orenji Nước rửa tay - kiểm nghiệm

Chai nước rửa tay 500 ml

15.1.Orenji Nước rửa tay - kiểm nghiệm

Chứng nhận Diệt khuẩn

15.2.Orenji Nước rửa tay - kiểm nghiệm

Chứng nhận an toàn

Dung dịch khử khuẩn nano khói

14.Orenji Nano khói - kiểm nghiệm 2

Chai nano khói

14.Orenji Nano khói - kiểm nghiệm

Chứng nhận an toàn

ĐA NĂNG HOA HỒNG

ĐA NĂNG HOA HỒNG

2.Đa năng Hoa Hồng - An toàn

Nước rửa tay kháng khuẩn Hoa hồng an toàn

2.Đa năng Hoa Hồng - kháng khuẩn

Đa năng hoa hồng kháng khuẩn

3.Đa năng Hoa Hồng không kích ứng

Đa năng hoa hồng không kích ứng