Combo chà nồi

100.000

Combo gồm 3 sản phẩm

Lau bếp Orenji 600 ml

Miếng chà thần thánh 10×10 cm

Nước rửa chén OClean 500 ml

Danh mục: