Bao sái đồ thờ hương hoa Bưởi

50.000

Làm sạch đồ thờ tinh dầu hoa bưởi.

Sạch sẽ không gian thờ, thơm ngát hương hoa bưởi, thay thế ngũ vị hương

Thành kính, trang nghiêm, tăng vượng khí.