TÁO VƯƠNG CHÂN KINH

TÁO VƯƠNG CHÂN KINHnTừ khi Trời Đất mở mangnUống thường uống huyết, ăn thường ăn lông.nTrời sinh Trời dưỡng lạ lùng.nKim Mộc Thủy Hỏa đủ trong ngũ hành.nToại nhân Vua mới giáng sinh.nBiết cây có lửa dung tình dùng cây.nHỏa Thần mới có từ đây.nDậy dân nấu nướng biết ngày ấm no.nGiúp Trời Đất công phu tạo hóa.nThần Chí Tôn quán cả dân gian.nNgười đời bao xiết muôn vànnHằng hà sa số chép biên sổ này.nKhắp thiên hạ đều hay kính lễ.nBiết đèn hương mấy kẻ biết lòng.nLòng như đèn sáng gương trongnHiếu thờ cha mẹ ấy lòng kính Ta.nAnh em phải ở thuận hòanChị em dâu cũng như là chị em.nVợ chồng như khách chính nghiêmnCả nhà ai cũng chuyên tâm làm lành.nTu hòa tính chẳng sinh cả giậnnAn phận mình chẳng hận Đất Trời.nNhững điều ấy là điều biết kínhnKính thần Ngài phúc khánh dài lâunChớ đem thịt chó thịt trâunXông hơi nấu nướng Ngài hầu giáng tai.nĐàn bà lúc sảy thai bất khiếtnHoặc giơ mình kinh nguyệt dâm ônTáo tiền phải lánh cho xa.nChớ vào xông khí kẻo mà giáng tai.nLàm việc ác trái Trời hại lẽnHay nhẹ trông Thần thế là khôngnAi không kính sợ trong lòngnLẽ nào tránh được tai hung ở đời.nMỗi ngày cuối tháng Ba MươinSố biên Thiện ác tâu Trời phân minh.

n

Chức Ngài giữ Đế Đình nhị mụcnQuyền Thượng Thư hầu thiệt dâng tâunThần chẳng to Quyền hầu chẳng nhỏnCó Đất Trời bèn có Thần Ta.nQuyền Trời họa phúc trao ranNgài xem họa phúc Ngài cho tai tườngnHọc trò nết chẳng trung lươngnNgài không tấu Đế khó đường công danh.nNgười dân chẳng ở ngay lànhnNgài không tâu Đế khó đường làm nên.nKẻ Y bốc thuốc thuyền cổ bộnNgài không phù cũng khó đường đi.nPhàm là nhân loại chủ trìnBao nhiêu ác sự tai thì bấy nhiêu.nTrời muốn biết người nào hay dởnHỏi thần Ngài mới tỏ ngay gian.nÂm Ty tội trạng muôn vànnHỏi Ngài mới khỏi thác oan mệnh người.nLửa Bếp sáng gương Trời vằng vặcnTrong nhà mày thiện ác giấu ainThần Ngài hiệu lệnh phong lôinThần Ngài chuyển tấu trên trời nắng mưa.nNgười đời chẳng kính Thần TanẤy là bất hiếu ấy là bất trung.

n

Khinh cha mẹ ngạo cung tôn trưởngnLửa thiên lôi phép vọng nhà vuanKhinh thần ta là khinh trời đấtnTrời bất dung Ngài bất tương dungnTội tình chuẩn quái chuẩn côngnGiáng tai giáng bệnh bớt trong tuổi này.nTrong nhà dù có điều haynLà Ngài phù hộ cho mày được nên.nDù điều gở gian truân tai biếnnCũng là Ngài xui khiến cho nên.nAi hay dốc một lòng tinnSớm hôm khiết tịnh cần chuyên hương đèn.nĐọc Kinh Táo lòng liền kính sợ.nTrừ ác xưa đổi dữ làm lành.nChăm chăm tâm thể lực hànhnCầu chi cũng được đinh ninh như nguyền.nCầu được con hiền con thảonCầu được giầu thọ khảo linh thay.nĐàn bà biết niệm kinh nàynKhỏi sinh trăm bệnh phúc dày an ninhnChủ nhà chăm việc tụng kinhnẮt là tích phúc lai nghinh chẳng lầm.nKhi có việc trì tâm cải hóanNiệm kinh này chuyển hóa vi thường.nKhi không việc ngày thường tụng niệm.nĐược phúc thêm con lắm cháu nhiều.nGiàu mà muốn giữ được giàu.nNiệm kinh Vua Táo giàu lâu chẳng nghèo.nNghèo mà muốn khỏi bệnh nghèo.nNiệm Kinh Vua Táo lợi theo lên giàu.nLời Ngài nói ai đâu dám bángnBáng lời Ngài bớt tháng bớt năm.nThần thiêng há nói có lầmnKhuyên ai ai nấy chớ tầm thường coinNay là Kinh Táo đã rồi.nCòn như tri kỷ mấy lời diễn ranDạy cho con trẻ đàn bànBiết nghe thì phải nhớ mà dè kiêngnBao nhiêu hành hẹ gừng riềngnCắt đem phải lánh Táo tiền cho xa.nBao nhiêu xương thú lông gànGiẻ quần áo rách cùng da dép giày,nMai sam vẩy ốc tiêu cay,nChớ vương nồi ấm tội rày sinh tai.nChớ vương rác bẩn củi hôinChớ tay chẳng sạch chớ ngồi chẳng nghiêm.nĐàn bà thì phải ngồi bênnChớ nên hé áo chớ nên hở quầnnTáo môn chớ khá giày chânnDao dùi chớ khá để gần bên trênnKhóc than gầm thét chẳng nên.nChửi mèo mắng chó nói bên khôi hàinĐốt hương đốt giấy chữ rơinNhổ đờm nhổ bọt ở bên Táo tiềnnChó mèo gà bới cũng kiêng.nNồi niêu nhét đất lại càng tội to.nChớ nên nồi bẩn xúc gio.nNồi niêu rổ rế không cho đế vào.nQuét nhà phải quét ra bên.nQuét cho thanh khiết mới nên kính thànhnMồng Ba tháng Tám giáng sinh.nHai Tư tháng Chạp Thiên Đình lên tâu.nSắm sanh hoa quả hương trầunKiện thành lễ bái để cầu an khang.nBa mươi quét rửa rửa sangnĐĩa hoa chén nước đèn nhang kính thành.nQuỳ tâu muôn đội Anh LinhnThần Thiêng gia vượng môn đình tốt tươi.nMột nhà già trẻ mọi ngườinChăm chăm hướng thiện bớt lời ác thanhnChăm chăm giữ giới sát sinhnChăm chăm kính lễ Thần Linh trong nhà.nChăm chăm giữ được thuận hòa.nTháng nào Thần cũng tâu qua Thiên tào.nTự nhiên trăm phúc dồi dàonHọa nào cũng khỏi, tai nào cũng qua.nRất thiêng Thần ở trên đầu.nNọ là lại phải cầu đâu mới là.

n

Nam mô A Di Đà PhậtnNam mô Quan Thế Âm Bồ Tát tiêu tai giáng PhúcnNam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn quảng đại Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *