Đa năng OClean – Thơm, An toàn pH = 8, tẩy siêu mạnh

135.000